Çocuk Cinsel İstismarı

0
999
cinsel istismar

Çocuk Cinsel İstismarı

18 yaşın altındaki bireyler çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem cinsel gelişimin ve zihinsel örüntülerin tam olarak tamamlanmadığı bir süreçtir.  Çocukların kolayca güven duymaları kandırılmaya daha açık olmalarına sebebiyet verir. Bu sebeple ebeveynler çocuklara, bedenlerini tanıtmalı, iyi ve kötü dokunuşları anlatmalı, başka bir kişi tarafından herhangi bir duruma zorlandıklarında ne olursa olsun anne ve babalarına haber vermeleri gerektiği yaş grubuna uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Yaşanılan durumdan dolayı anne babası olarak asla onu suçlanmayacağınızı, terk etmeyeceğinizi ve sevmeye devam edeceğiniz  konusunda ayrıntılı bir biçimde bilgilendirme yapılmalıdır.

Çocuklar yaşadıkları istismarı dile getirmekte zorlanırlar. Bunun temel sebebi yaşanılan durumu kendi suçları olarak görmeleridir. Eğer yaşadıkları olayı ebeveynlerine anlatırlarsa ailenin onu terk edeceği, kızacağı ve bu durumdan dolayı onu sevmeyeceklerini düşünmektedirler. Bu düşünce örüntüsüne bir de istismarcısının yarattığı korku da eklenince saklama ve susma yoluna gidebilirler. Sakladıkları sustukları içinse tekrar tekrar istismara maruz kalabilirler.

Dünya sağlık örgütü, cinsel istismarı, Çocuğun tam olarak kavrayamadığı, gelişimsel olarak henüz hazır olmadığı, rıza gösterme ve onaylama kapasitesinde olmadığı cinsel aktiviteye zorlanmasıdır şeklinde tanımlamıştır.

Mahremiyet eğitimi çocuklara nasıl verilmeli?

Çocuk cinsel istismarını genellikle aileye en yakın olan kişiler tarafından yapıldığından tanımlanması ve tedavi edilmesi oldukça zorlaşmaktadır.

Çocuğun, başka bir kişi tarafından cinsel olarak kötüye kullanılması, suistimal edilmesi, çocuğa cinsel haz duyma amacıyla;

  • Cinsel organa dokunulması ya da dokundurulması
  • Teşhircilik yapılması
  • Penetrasyon
  • Cinsel doyum
  • Fuhuşa zorlama
  • Cinsel obje olarak kullanma
  • Çocuğa pornografik içerikli görüntülerin izletilmesi cinsel istismardır.

Cinsel istismarı üç ana başlık altında ele alabiliriz.

  1. Dokunma Olmaksızın Yapılan İstismar

Çocukla cinsel içerikli konuşmalar yaparak çocukta korkuya, bunalıma, öfkeye, tedirginliğe, huzursuzluğa neden olmaktır.

Yapılan cinsel içerikli telefon konuşmaları, cinsel içerikli filmlerin izletilmesi, teşhircilik, röntgencilik gibi durumlar çocuğu psikolojik olarak zarar vererek onda korku ve endişe yaratmasından dolayı bu durumlar da istismardır.

  1. Dokunularak Yapılan Cinsel İstismar

Yetişkin bir bireyin, çocuğun vücuduna cinsel amaçla dokunmak ya da dokundurtmak söz konusudur. Bu durum TCK (Türk Ceza Kanunun) 103. Maddesince de suçtur. On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, çocuğa yapılan cinsel istismara vücut verir.

  1. Şiddet Kullanılarak Yapılan Cinsel İstismar

Çocuğa yönelik cinsel amaçla şiddet uygulayarak yapılan istismardır. Irza geçme, öldürme, bedensel yaralamaları bu başlık altında ele alabiliriz. Yapılan bu istismar hem psikolojik hem bedensel olmasından dolayı travmatik etkisi oldukça yoğundur ve acil müdahale gerektirmektedir.

Cinsel İstismarla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Cinsel istismar yabancılar tarafından yapılır

Hayır! aile içinden, aileyi yakinen tanıyan birisi olabilir.

Hep erkekler istismar eder

Hayır! istismarcının cinsiyet yoktur.

Anne- baba çocuğunu istismar etmez

Hayır! sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyine bakılmaksızın istismarcı anne baba profilleri görülmektedir.

O erkek ona bir şey olmaz

Hayır! cinsiyet ayırt etmeksizin cinsel istismar yapılmaktadır.

Yaşanılan olay bütün hayatını bitirdi.

Hayır! gerekli tedavi ve desteği alırsa hayatına devam edecektir.

 

Gerekli tedavi ve destek için Mavigen Aile Danışmanlık Merkezini tercih edebilirsiniz. Ankara Psikolog