Prematüre Bebek Ve Zihinsel Gelişimleri Üzerine Araştrmalar

0
725
prematüre bebek

Prematüre Bebek Nedir?

Hamileliğin 37. hafta ve öncesinde doğan bebeklere prematüre bebek denir.  Başka bir şekilde ifade edersek, dünya ile daha erken tanışan bu bebeklerin bu dünyada uyum sağlamaları ve sağlıklı olarak gelişimlerini sürdürebilmesi için organlarının dış ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmesi gerekir. Bebeklerin karşılaşabilecekleri sorunlar hamilelik haftaları küçüldükçe çoğalır. Bu nedenle hamilelik haftalarına göre bebekler 3 gruba ayrılır.

  1. 24-31 haftalık doğanların yer aldığı bu gruptaki bebeklere ileri derecede prematüre bebek denir.
  2. 32-35. haftada doğanların yer aldığı bu gruptaki bebeklere orta derece prematüre bebek denir.
  3. Bu grupta doğanlar 36-37. haftada sınırda doğan bebeklerdir.

Doğum ağırlıklarına göre de gruplandırılabilir. Bunlar;

  • Bebeğin doğumda 2500 gr dan az doğması durumu olan düşük doğum ağırlığı,
  • Bebeğin 15000 gr dan az doğması durumu olan çok düşük doğum ağırlığı,
  • Bebek doğduğu zaman 1000 gr dan az olması durumu olan aşırı düşük doğum ağırlığı olarak sınıflandırabiliriz.

İleri Derecede Erken Doğan Bebeklerin Zihinsel Gelişimi Üzerine Araştırmalar:

Son yıllarda ileri derecede prematüre doğan bebeklerin hayatta kalma şansları gitgide artıyor olsa da, ebeveynlerin endişelenmeye devam ettikleri konulardan biri, yeni doğan bebeklerinin sağlıklı bir zihinsel gelişim gösterip göstermeyeceği konusudur. Çok erken doğan bebekler ile normal zamanında doğan bebekleri karşılaştıran birçok çalışma olmasına rağmen, bu bebeklerin zaman içerisindeki zihinsel gelişimlerini izleyen yeterli sayıda çalışma bulunmuyor.

Bu ay yayımlanan, Yeni Zelanda da yürütülmüş bu konuyla ilgili çalışmada 110 ileri derecede erken doğan bebekler ile 113 normal zamanında doğmuş bebeği, 4, 6, 9 ve 12 yaşlarındaki gelişimlerini izlemişler. Prematüre doğmuş çocuklara verilen çeşitli zeka ölçekleri ile zaman içindeki gelişimleri izlenerek her iki grupta yer alan çocukların zihinsel gelişim eğrisinin düzenli artış gösterdiği kaydedilmiş. Bazı ileri derecede erken doğan bebekler için görülen gelişim çizgileri normal zamanında doğmuş bebeklerin gelişim çizgileriyle benzerlik gösterirken, orta derece erken doğmuş bebeklerin gelişimlerinde daha düşük performans görülmüş. Bu grupta yer alan bebeklerin hem kendi içlerinde hem de bebekler arasında daha fazla değişim gösterdikleri görülmüş.

Çalışmanın önemli sonuçlarından biri ise, erken doğan bebekler  için gerekli tıbbi bakımın önemi kadar ev ortamlarının da ilerideki zihinsel gelişim aşamaları için oldukça önemli bir role sahip olduğudur. İleri derecede erken doğan bebekler, annenin eğitim seviyesinin ve ailenin maddi gelirinin daha düşük olduğu durumlarda sağlıklı zihinsel gelişimleri açısından daha dezavantajlı bir konumda oluyorlar. Bebeği özellikle ilk iki yılında bu aile özelliklerinin ilerideki gelişimini ciddi şekilde etkilediği düşünülüyor.