Prematüre Bebeklerde Beslenme – Diyetisyen Gül ÖZEN

0
1920
prematüre bebeklerde beslenme

PREMATÜRE BEBEKLERDE BESLENME

37. gebelik haftasından erken doğan bebeklere prematüre bebek denir. Prematüre yani erken doğum (37. Gebelik haftasından önce) olan doğumlarda daha düşük gelişmiş nörobilişsel sistem vardır. Ülkemizde yapılan doğumların %10 prematüre doğmaktadır.

Son yıllarda prematüre yoğun bakım alanındaki gelişmelerin artmasıyla, çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin yaşaması için olanak sağlamaktadır. Bu gelişmelere karşın düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımı için titiz bir bakım ve beslenme gerekmektedir. Tüm prematüre(yeni doğan) bebekler 3 grupta incelenmektedir ve tabi ki en önemli ölçüt ağırlıklarıdır.

AGA ( Gebelik Süresi Normal )

 • Gebelik süresine göre büyüme ve gelişmesi normal, 34. Haftada 2000g. ve Haftada 3200g yani normal doğum ağırlığına sahip olan bebeklerdir.

 

SGA ( Gebelik Süresi Düşük)

 • Gebelik süresine göre düşük doğum ağırlığı olan bebeklerdir. Ağırlıkları 34. Haftada 1200 g, 40. Haftada 2000 g’dır.
 • Bu bebekler mortalite ve morbidite (ölüm ve hastalık oranı) yönünden risk altındadırlar.
 • Bu durum annenin; sigara içmesi, yeterli ve dengeli beslenmemesi, alkol kullanımı, kronik hastalıklar, plesantal yetmezlik nedeniyle bebekte fetal malnütrisyon gelişebilir.

 

LGA ( Gebelik Süresi Uzun )

 • Gebelik süresi uzun olan bebeklerdir. Zamanında veya 41. Haftadan sonra doğanlardır.
 • Anne adayı diyabetik olabilir.
 • Doğum sonrası izlenmeleri gerekmektedir.

PREMATÜRE BEBEKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Gestasyon yaşlarına göre;

1.grup: İleri derecede prematüre (gestasyon yaşı 24-31 hafta)

2.grup: Orta derecede prematüre ( gestasyon yaşı 32-36 hafta)

3.grup: Sınırda prematüre ( gestasyon yaşı 36-37 hafta)

 1. haftadan önce doğan bebeklerde emme hareketleri azdır ve bu bebeklerde hiç yutma hareketi olmayabilir. Zamanında doğan bebeklerde bu emme ve yutma hareketinin olgunlaşması doğumdan sonraki 1-2 gün içerisinde olurken, özellikle 2000 gramın altındaki prematürelerde haftalar alabilir. Prematüre bebeklerde gastrik asit sekresyonu yetişkinlere oranla düşüktür. Prematüre bebekler mama ile beslendikten sonra pepsinojen aktivitelerinde artış olduğu gösterilmiştir. 32. Haftalık bir prematüre bebekte safra asidinin miktarı zamanında doğan bir bebeğin sadece %50’si kadardır. Mama ile beslenen prematüre bebeklerde alınan yağın %10-20’si bu nedenle kaybedilir.

“Yapılan çalışmalar; mide boşalma zamanı anne sütü alan bebeklerin, mama alan bebeklere oranla daha düşük olduğunu göstermektedir.”

Prematürelerde emme ve yutma işlevlerindeki uyum bozukluğuna ek olarak tüm GIS hareketlerinde yetersizlik vardır. Prematüre bebeklerde mide boşalma zamanı, zamanında doğan bebeklere kıyasla daha yavaştır. Prematüreler de normal doğan bebekler gibi anne sütüyle beslendiklerinde daha fazla sayıda ve daha yumuşak dışkı yaparlar.

Prematürelerde yağların hem sindirim hem de emilimindeki gelişmeme nedeniyle enteral olarak alınan yağların ancak %58-88 emilebilmektedir. Laktoz, kalsiyum ve magnezyumun emilimini arttırdığı gibi, bağırsaktaki istenilen floranın oluşumunda da yararlıdır. Aşırı alınımı ishal ve metabolik asidoza neden olmasına karşın prematüre bebeklerde laktozdan zengin bir diyeti iyi sindirdikleri görülür.

Protein sindirimi midede başlar!

Ancak prematürelerde gastrik PH’nın yüksek olması nedeni ile midede protein sindirimi çok azdır.

Demir emilimi için gerekli olan mekanizmalar prematüre bebekte de çalışır durumdadır. Çinko emilimi zamanında doğan bebeklerde yeterli olduğu halde, prematürelerde kısmi eksiklik bu bebeklerin doğumdan sonraki 2 ay içinde negatif çinko dengesine girmesiyle sonuçlanır.

Prematüre Bebeklerin Karşılaştıkları Beslenme Sorunları

 • Besin emilimini etkileyen azalmış enzim salınımı,
 • Azalmış salgı, emilim ve safra asit havuzu,
 • Özellikle ağız yoluyla beslenemiyorsa azalmış kolon hareketleri,
 • En azından gestasyonundan 34. Haftasına kadar zayıf emme ve yutma.

EN GÜZEL VE KALİTELİ BESİN ANNE SÜTÜ’DÜR.!!!

 

DİYETİSYEN GÜL ÖZEN