15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü

0
238

Bugün, bulaşıcı olmayan fakat tedavisi uzun süreli, sıkıntılı ve ölümcül olabilen bir hastalık olan kanserden kaynaklanan ve giderek artan zorlukları gidermek için uyumlu küresel eylemlere olan ihtiyacı vurgulayan Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(IARC)’nın 2015 yılında yaptığı araştırmaya göre, dünyada çocukluk çağında kansere yakalanma oranı yılda 165.000 artış göstermekteyken, 14 yaş ve altındaki çocuklar için 215.000, 15-19 yaş grubunda 85.000 yeni vaka meydana meydana gelmiş. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 3 bin çocuk kanser tedavisi görmekte. Kanserli çocuk sayısı dünyadaki yetişkin kanser insidansına kıyasla çok daha azdır. Tedavideki gelişmeler sonucunda çocuk kanserlerinde kaydedilen hayatta kalma oranı da önemli derecede yüksektir. 30-40 yıl önce daha düşük olan bu hayatta kalım oranları; gelişmiş ülkelerde ortalama % 84 ‘ü buluyor iken yerel ve uluslararası desteğin olduğu daha az kaynağın bulunduğu bölgelerde giderek iyileşiyor.

Kanserin her tür çeşidini çocuklarda görebiliriz fakat çocukluk çağı kanserlerinin çoğunluğunu lösemi ve lenfoma kanseri oluşturmaktadır. Tedavi çeşidi olarak genellikle kemoterapi olup bazen radyoterapi de buna eşlik etmektedir. Dirençli ve tekrar eden kanserlerde bu tedavilere ek olarak bazen kemik iliği nakli gerekmektedir.  Hastalığın erken tanı ile erken evrede saptanması ise hayatta kalma şansını artırmaktadır. Her ne kadar kanser tedavisi devlet tarafından karşılanmakta olsa da ailelerin ve sağlık kuruluşlarının da kanser tedavisi konusunda duyarlı olmaları çok önemlidir.

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü kampanyasının nihai hedefi ve ortak mesajı; ” Dünyanın her yerinde yer alan kanserli çocuk ve ergenlerin gerekli bakıma eşit olarak ulaşması” dır. Bu mesaj, kanserli çocukların % 80’inin yaşadığı düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde yaşamsal eşitsizlikleri ve gerekli bakıma erişimdeki farklılığı vurgulamaktadır. Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki ve Doğu ve Güney Avrupa’daki bazı bölgelerdeki çocuklar ve ergenler, gerekli ilaçlar ve ihtisaslaşmış bakım da dahil olmak üzere uygun tedaviye henüz yeterince erişememektedir. Ve olabilecek en iyi bakıma erişim insani bir haktır.

Her 3 dakikada bir çocuk kanserden ölüyor iken tüm ulusların ve küresel toplumun geleceği olan çocuklarımız için hep birlikte daha iyisini yapabilmeliyiz. Bu yüzden hastaların tedavisi sürecinde “doğru zamanda, doğru yerde, doğru tedaviye” erişimleri fazlasıyla önem kazanmaktadır.