Yeni Doğan Bebek Aşıları Nelerdir

0
702
yeni doğan bebek aşıları

Yeni Doğan Bebek Aşıları nelerdir?

Yeni doğan bebek aşıları niçin yaptırılmalı?  Yapılan aşılar ile hastalık meydana gelmeden evvel aşıyla vücuda verilen antikor (vücudu koruyan madde) üretimin salgılanması sağlanır. Böylece hastalık yapıcı etkenler vücut bağışıklık kazanmış olur. Aşıların uygulanması tek veya karma olarak yapılabilir. Koruyuculuk süreleri aşı türüne göre değişmektedir. Kimi aşılar tek doz olarak uygulanır ve ömür boyu koruma sağlar iken kimi aşıların tekrarı gerekebilir. Ancak çocuğunuz için en üst seviye korumanın sağlanabilmesi için doktorların verdiği aşı takvimine uyulması gerekmektedir.
Yeni doğan bebekler doğum sırasından annelerinin bazı hastalıklara karşı bağışıklık sisteminden alırlar. Fakat hepatit B, verem, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci, menenjit, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği, hepatit A hastalıkları ile bunlara bağlı ölüm ve sakatlıkları önleyebilmek için, anne-babaların bebeklerine doğumun ilk aylarından itibaren aşılarını ve kontrollerini yaptırmaları önemlidir.  Aşılanma sonucunda bebeğiniz bir daha asla o hastalığa yakalanmayacağı söylenemez. Fakat yeni doğan bebek aşıları hastalıktan çok büyük oranda koruyacaktır. Ayrıca aşılı bebekler, aşı olmamış bebeklere oranla hastalığa yakalansalar bile daha hafif atlatırlar.

Ay Ay Yeni Doğan Bebek Aşıları;

yeni doğan bebek aşıları

Yapılan aşılarda yan etkilerin görülmesi eskiye oranla daha çok azalmıştır. Fakat görülebilecek yan etkiler olarak; ateş, huzursuzluk, aşı yapılan yerde kızarıklık, sertlik söylenebilir. Fakat bu yan etkiler kısa süre içinde geçmez ise çocuğunuzu doktoruna tekrardan gösterin. Bir çok hastalığa karşı koruyucu nitelikte olan ve doğar doğmaz başlanılan bu aşılardan aynı günde iki canlı aşının yapılmasında bir mahsur yoktur. Özel sağlık kurumlarında Sağlık Bakanlığının aşı takviminde yer alan aşılara ek olarak meningokok ve rota virüsü aşıları da yer bulunabiliyor.

yeni doğan bebek aşılarıHepatit B

Bulaştığı kişide kronik karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Bacağın üst-dış kısmından yapılan bu aşının ilki doğumda olmak üzere 1 ay arayla 2 doz şeklinde uygulanır. İlk dozdan 6 ay sonra tekrar uygulanarak toplamda 3 seferde yapılır.

Hepatit A

Hastalık dışkı yoluyla ve virüsün bulaştığı su veya besin maddeleri yoluyla bulaşabilir. Hastalığa yakalanan kişilerde karaciğer iltihabına neden oluyor. Bebek ve çocuklarda bazı durumlarda sarılığa sebep olabiliyor.  Bacağın üst-dış kısımdan yapılan aşı, daha önce hepatit A geçirmemiş 2 yaş ve üzeri çocuklarda 6 ay arayla 2 doz şeklinde uygulanır.

Verem (Tüberküloz)

Mikrobun var olduğu havanın solunması yoluyla bulaşan hastalık, solunum sisteminde kalıcı hasarlara, zekâ geriliği ve sakatlıklara yol açabiliyor. İlki doğumdan hemen sonra olmak üzere 1 ay arayla 2 doz ve 6 ay sonra tekrar olmak üzere 3 defa uygulanır.

Üçlü Karma Aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz)

Günümüzde görülme oranları düşük olsa da  bu üç hastalığın sebep olabileceği sorunların önemi nedeniyle aşıyla korunma yoluna gidiliyor. Bebeğin doğumunun 2. ayından itibaren 1-2 ay arayla 3 kez ve ardından 18. ayda bir hatırlatma dozu ile aşılanıyor. Aşılama bebeklerde bacağın üst kısmından, çocuk yetişkinlerde kol bölgesinden yapılır.

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak

KKK olarak kısaltılan bu üç aşı bacağın üst kısımından uygulanır. 9. ayında kızamık aşısı olan bebeklere 15. ayda, 5-6 yaşlarında ve 12-13 yaşlarında KKK aşısı yapılmalıdır. 9. ayında Kızamık aşısı olmamış bebeklere ise 12. ayında, 5-6 yaşlarda ve 12-13 yaşlarında kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşıları yapılır.

Çocuk Felci (Poliomyelit)

Ülkemizde en son dokuz yıl önce görülmüş olsa da hastalık kalıcı felçlere yol açabilmesi ve tedavisinin olmaması nedeniyle aşının yapılması önem arz ediyor. Bebeğe 2. ayından başlayarak 1-2 ay arayla toplam 3 doz ve 18. ayda da bir hatırlatma dozu olarak uygulanır. Aşının uygulanmasında ağızdan damla şeklinde ve enjeksiyon şeklinde olmak üzere iki çeşidi vardır.

Suçiçeği

Solunum ya da temasla bulaşan, içi sıvı dolu döküntülerle kendini gösteren bir hastalık olan suçiçeği; 1 yaş üzeri ve daha önce suçiçeği geçirmemiş tüm çocuklara, tek doz yapılır.

HIB

5 yaşın altındaki çocuklarda; menenjit, zatürre ve orta kulak iltihabı gibi bir çok hastalığa neden olan bir bakteri tarafından oluşur. Aşılaması 2. aydan itibaren başlar. 1-2 ay arayla 3 doz olarak yapılır. 1 yaş ve üzeri bebeklerde tek doz olarak uygulanabilir.

5’li Karma Aşı (difteri-boğmaca-tetanoz-çocuk felci-HIB)

Bacağın üst kısımdan adale içi yolla ya da cilt altına uygulanarak yapılan aşı, doğumdan itibaren 2, 4, 6. ya da 2, 3, 4. aylarda 3 doz olarak yapılır. 18. ayda ek bir hatırlatma aşısı yapılır.